Salt la: navigare, căutare

Autoinstalarea sistemului de operare Windows

Instalare, clonare stații Windows

Sistemul OcSS oferă funcţionalităţi de clonare şi autoinstalare a staţiilor de lucru cu sistem de operare Windows. Procedura de autoinstalare necesită crearea unui Master Image, care va fi instalată ori de câte ori este nevoie pe fiecare stație de lucru cu aceeași configurație hardware.


Prin clonarea staţiilor se reduce semnificativ timpul și efortul necesar instalării și integrării în rețea a stațiilor noi de lucru.

Configuraţii Hardware

După terminarea modelării sălilor de clasă şi staţiilor de lucru continuăm configurarea sistemului prin crearea de configuraţii Hardware.

Următorul video youtube prezintă în detaliu procedura creare configurație HW, asociere la sală și la stațiile de lucru.


04 a hw imaging 1.jpg

Setări configuraţii HW înainte de clonare.

Configurația Hardware este informația asociată unei stații de lucru care inglobează caracteristicile de tip hard ale acestuia.

04 a hw imaging 2.jpg

Setări configuraţii HW după clonare.


Deci, Configuraţia HW este informația asociată unei săli…

04 a hw imaging 3.jpg


......sau ale staţiilor de lucru şi conţine informaţii de hardware şi de sistem.

04 a hw imaging 4.jpg


În mod normal, într-o rețea există, un număr egal de configurații HW cu numărul calculatoarelor, respectiv a sistemelor de operare Windows, de același tip. Fiecare stație de lucru trebuie sa aibă o Configurație Hardware asociată. Această informație va fi folosită la Imaging, adica la crearea de imagini şi la instalarea stațiilor din imagini de sistem.

Marcarea şi pregătirea staţiei Master

Primul pas al procesului de clonare este marcarea staţiei Master (info-pc03) dintre calculatoarele integrate în sistemul OcSS.

04 a hw imaging 5.jpg


Apoi se va instala sistemul de operare Windows şi pachetul OcSSClient.

Instalare Windows: Se instalează sistemul de operare Windows pe stația nominalizată, păstrând numele acesteia identic cu cel setat în sistemul OcSS cat și toate pachetele software necesare care se doresc a fi prezente pe toate stațiile instalate după clonarea celei curente.

Instalare pachet client Windows OcSSClient: Se va instala pachetul OcSSClient pe stația nouă. Acest pachet va pregăti stația de lucru pentru integrare în rețeaua școlii gestionate de OcSS.

Următorul video youtube prezintă în detaliu procedura de creare a stației de lucru Master și instalarea OcSSClient pe stația cu sistemul de operare Windows. După terminarea acestui pas stația Master este gata pentru clonare.

Creare Imagine Master

După ce a fost instalată stația Master, cu toate componentele software necesare, se va crea imaginea acesteia prin repornirea Windows-ului din utilitarul Sysprep. Această aplicație reconfigurează driverele şi pregătește sistemul de operare pentru instalarea pe o altă stație de lucru. După repornirea acesteia este lansat automat utilitarul de clonare care realizează salvarea imaginii.
Următorul video youtube, prezintă în detaliu, restartarea stației folosind utilitarul Sysprep, salvarea imaginii pe server și vizualizarea informațiilor asociate acesteia, în sistemul OcSS.

Instalarea stațiilor din Imagine Master

Lansarea fișierului Master Image se execută din modulul de administrare Configuraţii HW. Instalarea stațiilor din imagine Master poate fi simplu şi multicast, şi se desfășoară după următoarea procedură:

  • Alocarea la una sau la mai multe stații de lucru a configurației hardware dorită, care conține imaginea nominalizată pentru instalare.
  • Selectarea uneia sau a mai multor partiții din imagine care urmează a fi restaurate.
  • Selectarea uneia sau a mai multor statii de lucru.
  • Lansarea procedurii de restaurare a imaginii și restartarea stațiilor de lucru destinație.


În imaginile alăturate mai jos se pot observa diferenţele dintre aceste proceduri: prima este cea simplă, adică se reinstalează doar staţia info-pc00.

04 a hw imaging 6.jpg


A două imagine ilustrează procedura instalării multicast, urmând să fie reinstalate staţiile info-pc00, info-pc01 şi info-pc02. Staţia de lucru info-pc03 era marcată prealabil ca stație Master.

04 a hw imaging 7.jpg


Următorul video youtube prezintă în detaliu: consultare configurație hardware, lansare imaging cu selecția stației de lucru destinație, copierea imagini pe stația destinație, lansare Windows pe stația nou instalată.

<- Articolul precedent | Articolul următor ->